Úrazové pojištění

Dostatečná finanční rezerva je nezbytnost

Dostatečná finanční rezerva je pro zdravé fungování rodinných financí nezbytná.

Názory na ideální výši rezervy se liší. Běžně je její doporučená velikost uváděna jako trojnásobek průměrných měsíčních příjmů rodiny, ale v dnešní době se jeví jako bezpečnější šestinásobek měsíčních výdajů.

Úspory, které jsou ihned k dispozici a pomohou pokrýt náhlý výpadek příjmů, dávají rodině jistotu, že se nedostane do existenčních problémů.

Častým problémem Čechů však je, že rezervy zpravidla nemají.

Další články:
Nepřipravte se o důchod, zkontrolujte si, zda se vám započetly všechny pojistné doby.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za variabilních podmínek.
Smrtelných úrazů v práci ubylo

Kontaktní údaje
Úrazové pojištění
Obsah stránek
Tématické stránky

Dostatečná finanční rezerva je nezbytnost.


Úrazové pojištění