Úrazové pojištění

Nepřipravte se o důchod, zkontrolujte, zda máte započteny všechny doby pojištění

Ke kontrole můžete použít takzvaný důchodový list. Informativní osobní list důchodového pojištění obsahuje údaje, které se využívají při výpočtu důchodu, eviduje je Česká správa sociálního zabezpečení.

Běžně se stává, že některé doby pojištění v evidenci chybí, protože k nim již neexistují ani prokazující doklady, ani svědci. Při včasném řešení by přitom bylo možno chybějící doklady dohledat.

Vždy je proto lepší si čas od času informativní list vyžádat a zkontrolovat jeho správnost. Můžete si tak do budoucna ušetřit starostí.

Nárok na zaslání informativního listu má každý občan jedenou ročně. Žádá se Česká správa sociálního zabezpečení, která vám poté ve lhůtě 90 dní zašle informativní list důchodového pojištění. Žádost by měla obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Žádost se posílá na ústředí České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha, 225 08

Zdroj: Nepřipravte se o budoucí důchod, zkontrolujte si výpis a započtené doby.

Další články:
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za různých podmínek.
Úrazové pojištění pro ženy podraží, dojde k sjednocení sazeb.
Sazby pojištění se nesjednotí na průměru

Kontaktní údaje
Úrazové pojištění
Obsah stránek
Tématické stránky

Nepřipravte se o důchod, zkontrolujte, zda máte započteny všechny doby pojištění, na které máte nárok.


Úrazové pojištění