Úrazové pojištění

Novelu zákona upravujícího úrazové pojištění chce vláda zrušit

Úrazové pojištění mužů a žen sjednotí sazby.

Vláda navrhne poslanecké sněmovně českého parlamentu zrušení zákona o úrazovém pojištění, který měl od počátku následujícího roku změnit odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Podle této právní normy měla pojištění od dvou komerčních pojišťoven převzít Česká správa sociálního zabezpečení, poškození pak měli místo náhrady pobírat rentu.

Zástupci tripartity se na tom, kdo by měl úrazové pojištění v budoucnu spravovat, neshodli.

Další články:
Úrazové pojištění pro ženy podraží, dojde k sjednocení sazeb.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za rúzných podmínek.
Sazby pojištění se nesjednotí na průměru

Kontaktní údaje
Úrazové pojištění
Obsah stránek
Tématické stránky

Novelu zákona upravujícího úrazové pojištění chce vláda zrušit ještě, než vejde v platnost.


Úrazové pojištění