Úrazové pojištění

Úrazové pojištění pro ženy podraží

Nejpozději od 21. prosince 2012 musí pojišťovny zavést jednotné sazby pojistného pro ženy a muže.

Vzhledem k tomu, že se ženy dožívají vyššího věku, znamenají pro pojišťovny nižší riziko a platí proto nižší sazby úrazového pojištění. Toto Evropský soudní dvůr považuje za diskriminaci a rozdílné sazby zakázal. Ženy tedy budou platit vyšší pojistné a mužům zlevní.

Tento zákaz Evropské komise je pro všechny pojišťovny v členských zemích obrovskou revolucí, je to popdobné, jako kdyby pojištění proti velké vodě bylo pro dům dole u Labe v Roudnici a na Řípu stejně drahé.

Až dosud se faktor pohlaví používal pro stanovení výše pojistného zejména u životního pojištění, důchodového pojištění, pojištění nemoci a u některých druhů úrazového pojištění.

Další články:
Jak pojistit dítě - pojistěme především rodiče.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za rúzných podmínek.
Úrazové pojištění pro dítě na letní tábor

Kontaktní údaje
Úrazové pojištění
Obsah stránek
Tématické stránky

Úrazové pojištění pro ženy podraží.


Úrazové pojištění