Úrazové pojištění

Úrazové pojištění pro ženy podraží

Nejpozději od 21. prosince 2012 musí pojišťovny zavést jednotné sazby pojistného pro ženy a muže.

Vzhledem k tomu, že se ženy dožívají vyššího věku, znamenají pro pojišťovny nižší riziko a platí proto nižší sazby úrazového pojištění. Toto Evropský soudní dvůr považuje za diskriminaci a rozdílné sazby zakázal. Ženy tedy budou platit vyšší pojistné a mužům zlevní.

Tento zákaz Evropské komise je pro všechny pojišťovny v členských zemích obrovskou revolucí, je to popdobné, jako kdyby pojištění proti velké vodě bylo pro dům dole u Labe v Roudnici a na Řípu stejně drahé.

Až dosud se faktor pohlaví používal pro stanovení výše pojistného zejména u životního pojištění, důchodového pojištění, pojištění nemoci a u některých druhů úrazového pojištění.

Další články:
Jak pojistit dítě - pojistěme především rodiče.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za rúzných podmínek.
Úrazové pojištění pro dítě na letní tábor

Kontaktní údaje
Finanční poradce
Petr Boubel
Telefon: +420 607 818 462
e-mail: financni-poradce-plzen@seznam.cz
Obsah stránek
Tématické stránky

Úrazové pojištění pro ženy podraží.


Úrazové pojištění