Úrazové pojištění

Sazby pojištění se nesjednotí na průměru

Úrazové pojištění mužů a žen sjednotí sazby.

S ohledem na různé početní zastoupení žen a mužů mezi pojištěnými, očekávají odborníci, že pojistné nebude sjednoceno na průměru sazeb mužů a žen, ale bude se spíše blížit vždy vyšší z obou sazeb, kterou ve většině případů dosud představovala sazba pro muže.

Ženám se zdraží především pojištění nemoci a některá úrazová pojištění, u kterých se dosud sazby výrazně lišily.

Další články:
Úrazové pojištění pro ženy podraží, dojde k sjednocení sazeb.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za rúzných podmínek.
Úrazové pojištění pro dítě na letní tábor

Kontaktní údaje
Finanční poradce
Petr Boubel
Telefon: +420 607 818 462
e-mail: financni-poradce-plzen@seznam.cz
Obsah stránek
Tématické stránky

Sazby pojištění se nesjednotí na průměru.


Úrazové pojištění