Úrazové pojištění

Sazby pojištění se nesjednotí na průměru

Úrazové pojištění mužů a žen sjednotí sazby.

S ohledem na různé početní zastoupení žen a mužů mezi pojištěnými, očekávají odborníci, že pojistné nebude sjednoceno na průměru sazeb mužů a žen, ale bude se spíše blížit vždy vyšší z obou sazeb, kterou ve většině případů dosud představovala sazba pro muže.

Ženám se zdraží především pojištění nemoci a některá úrazová pojištění, u kterých se dosud sazby výrazně lišily.

Další články:
Úrazové pojištění pro ženy podraží, dojde k sjednocení sazeb.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za rúzných podmínek.
Úrazové pojištění pro dítě na letní tábor

Kontaktní údaje
Úrazové pojištění
Obsah stránek
Tématické stránky

Sazby pojištění se nesjednotí na průměru.


Úrazové pojištění