Úrazové pojištění

Smrtelných úrazů v práci ubylo

Následkem pracovního úrazu během letošního prvního čtvrtletí zemřelo 21 lidí, což je o deset méně než za stejné období loňského roku.

Z řad cizích státních příslušníků v prvním čtvrtletí utrpěli pracovní úraz s následkem smrti dva.

Nejčastěji pracovní úrazy způsobují materiály, předměty, výrobky, úlomky a prach, součásti strojů a vozidel, dále budovy, stavební konstrukce, povrchy na úrovni země jako podlahy, sportoviště, zemědělská půda či kluzké podlahy.

Další články:
Nepřipravte se o důchod, zkontrolujte, zda máte započteny všechny pojistné doby.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za různých podmínek.
Okruh lidí platících nemocenské pojištění se rozšiřuje

Kontaktní údaje
Úrazové pojištění
Obsah stránek
Tématické stránky

Smrtelných úrazů v práci ubylo.


Úrazové pojištění