Úrazové pojištění

Smrtelných úrazů v práci ubylo

Následkem pracovního úrazu během letošního prvního čtvrtletí zemřelo 21 lidí, což je o deset méně než za stejné období loňského roku.

Z řad cizích státních příslušníků v prvním čtvrtletí utrpěli pracovní úraz s následkem smrti dva.

Nejčastěji pracovní úrazy způsobují materiály, předměty, výrobky, úlomky a prach, součásti strojů a vozidel, dále budovy, stavební konstrukce, povrchy na úrovni země jako podlahy, sportoviště, zemědělská půda či kluzké podlahy.

Další články:
Nepřipravte se o důchod, zkontrolujte, zda máte započteny všechny pojistné doby.
Úrazové pojištění pro sportovce nabízí pojišťovny za různých podmínek.
Okruh lidí platících nemocenské pojištění se rozšiřuje

Kontaktní údaje
Finanční poradce
Petr Boubel
Telefon: +420 607 818 462
e-mail: financni-poradce-plzen@seznam.cz
Obsah stránek
Tématické stránky

Smrtelných úrazů v práci ubylo.


Úrazové pojištění